Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, że stosujemy się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), pragniemy przekazać Państwu najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.

Niezależnie od obowiązujących przepisów prawa pragniemy wskazać, że poszanowanie oraz ochrona Państwa prywatności są dla nas najwyższym z priorytetów.

Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w naszym urzędzie sprawuje Inspektor Ochrony Danych. Funkcję tę pełni:

Agata Szwed
POLSKIE CENTRUM AUDYTU
e-mail: iod@pca.pl

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, także w razie wątpliwości co do przysługujących praw.

Poniżej zamieszczamy Przewodnik ochrony danych osobowych, w którym znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w naszym Urzędzie oraz o przysługujących Państwu prawach.

Przewodnik ochrony danych osobowych